Maciek Sobczak mając 7 lat znalazł się w pracowni projektowania opakowań, gdzie zachwycił się możliwością tworzenia obiektów,  zupełnie zwyczajnych i pozornie niezauważalnych, a codziennie trafiających do milionów ludzi. 

Ukończywszy XI L.O. im. Mikołaja Reja w Warszawie, podjął studia na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP (2003-2008), które ukończył z wyróżnieniem. W tym czasie był uczestnikiem licznych warsztatów projektowych (m.in. „IDEM16” w Izraelu,  „Wnętrze Zaradne” w Katowicach, „Strange place of mine” w Cieszynie). Obecnie jest projektantem w firmie INNO+NPD  (www.inno-npd.pl) oraz współtwórcą grupy KreAKCJA (www.kreakcja.com).

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 r.
Laureat wielu konkursów projektowych (wyróżnienia w konkursach „Ławka dla Parków Warszawskich” oraz „Pamiątka z Warszawy” organizowanych przez m. st. Warszawa, 2. miejsce w konkursie opakowania na „Kosmetyk Przyszłości” dr Ireny Eris, Nagroda Loży Businessu w konkursie Śląska Rzecz 2007 / (wraz z INNO+NPD), laureat przeglądu „Najlepszych Projektów Dyplomowych 2007/08” w piśmie 2+3D, złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2009 w Brukseli (wraz z WAT, WB Electronics oraz INNO+NPD), 1 miejsce w konkursie na logo Narodowego Banku Polskiego (wraz z INNO+NPD). 
W 2012 r. został przyjęty na studia MSc/MA Innovation Design Engineering (Imperial College London + Royal College of Art). Pozostał w Polsce.
W 2014 r. został finalistą konkursu Young Design (Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa).
W 2015 r. Maciek wyjechał do Paryża, gdzie ukończył pierwszą edycję nowego, wyjątkowego kursu typografii Type@Paris.
Zdobywca nagrody Dobry Wzór 2020 (Instytut Wzornictwa Przemysłowego) za system mebli biurowych Mebelux ASKE oraz  finalista konkursu za system mebli Mebelux NET (wraz z INNO+NPD: Paweł Balcerzak, Bartosz Borowicz, Jan Buczek, Nikodem Szpunar, Maciek Sobczak, Michał Stefanowski).
Projektuje produkty z wielu dziedzin — wierząc, że różnorodność jest motorem innowacji — a najchętniej obiekty wykorzystujące elektronikę i nowoczesne technologie. Lubi muzykę.

________________________________________________________________________________________________________
At the age of 7 Maciek accidentally visited a studio of a packaging designer, where become fascinated by the possibility of creating products being both simple and unobtrusive but also significant on our daily basis.
After finishing XI L.O. in Warsaw and achieving MA at the Design Faculty (Academy of Fine Arts, 2008), he participated in numerous design workshops ("IDEM 16", Israel, "Resourceful Interior", Katowice, "Strange Place of Mine", Cieszyn). Today he works as a designer in INNO+NPD (www.inno-npd.pl) and is a co-creator of KreAKCJA (www.kreakcja.com).
Awarded a scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage in 2007. 
Finalist in many design competitions (honorable mentions in "Bench for Warsaw Parks" and "Souvenir from Warsaw" organized by Warsaw City Hall, 2nd prize in packaging competition "Kosmetyk Przyszłości" dr Irena Eris, finalist in "Graduation Projects International Design Review 2007/08" organized by 2+3D. Gold Medal for Lewiatan UGV of the World Fairs INNOVA in Brussels, 2009 (with WAT, WB Electronics & INNO+NPD)
In 2012 he had been offered a place at the MSc/MA Innovation Design Engineering course (Imperial College London + Royal College of Art), but decided to stay in Poland. 
In 2014 Maciek was one of the finalists of Young Desing Award (IWP Warszawa, 2014). 
In 2015 Maciek travelled to Paris. He succesfuly finished the first edition of a renowned condensed course of typography: Type@Paris.
Dobry Wzór Award 2020 (Instytute of Industrial Design) for office furniture system Mebelux ASKE and Mebelux NET in the top final (by INNO+NPD: Paweł Balcerzak, Bartosz Borowicz, Jan Buczek, Nikodem Szpunar, Maciek Sobczak, Michał Stefanowski).
He is mostly focused on innovative electronic products. Loves music.
________________________________________________________________________________________________________
Read more
________________________________________________________________________________________________________
Education
​2015: Type@Paris condensed programme (instructors: Jean François Porchez, Julien Priez, Mathieu Réguer, Malou Verlomme, Franck Jalleau, Rainer Erich Scheichelbauer / guest critics: Nadine Chahine, Lucas de Groot, Henrik Kubel, Fred Smeijers, Jeremy Tankard) | 2014: Trafione w dziesiątkę. Wizualizacja danych. Workshop by dr Justyna Kucharczyk, dr Marcel Benčík, dr hab. Tomasz Bierkowski, dr hab. Jacek Mrowczyk ​| 2012: How to Run a Successful Design Business training by Shan Preddy (www.preddy.co.uk) | ​2009: A strange place of mine workshop by prof. David Skopec (www.udk.skopec.com) | ​2008: Academy of Fine Arts in Warsaw, MA | 2007: Academy of Fine Arts in Warsaw, BA; workshop IDEM16 (International Design Educational Meeting), Izrael; workshop Wnętrze Zaradne by Tomek Rygalik, Katowice ​| 2006: workshop Berlin na codzień, Warszawa al Tags with students from Universität der Künste, Berlin

Maciek_Sobczak
photo © Wawrzyniec Skoczylas 2014
Back to Top