Koncepcja nazwy, logo oraz podstawowe elementy wizerunku dla Armit sp. z o.o. Firma jest podmiotem specjalizującym się w obrocie bronią, sprzętem specjalistycznym i sprzętem podwójnego zastosowania.
Świadczy również usługi konsultingowe, doradcze i pośrednictwa na rzecz innych podmiotów działających
w powyższym obszarze.

Naming, logo design and some basic brand identity for Armit sp. z o.o.

fonts: Metronic Pro (Mostardesign) — for print / Ubuntu & Open Sans (Google Fonts) — for digital
webdesign: Jan Grzegorowski (
www.grzegorowski.com)
Back to Top