Bitzer is a font, in which extremely wide uppercase is mixed together with moderate lettercase. Bits of this. Bits of that. A good choice for posters, titles, headlines & signs. 
Bitzer (kundel) to krój pisma, w którym nieproporcjonalnie szerokie wersaliki zestawione są z wąską minuskułą. Trochę tego, trochę tamtego. Dobre rozwiązanie dla plakatów, tytułów, haseł, nagłówków i oznaczeń.
Damian Haberny in Bitzer t-shirt — photo: Wawrzyniec Skoczylas
Back to Top