Identyfikacja wizualna Konsorcjum BS9 — odpowiedzi grupy czołowych polskich przedsiębiorstw i ośrodków naukowo-badawczych na zapotrzebowanie polskich sił zbrojnych w zakresie pozyskania nowoczesnych systemów bezzałogowych, ogłoszone w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013–2018.
Konsorcjum BS9 zostało powołane z inicjatywy firmy WB Electronics w sierpniu 2013 r., wspólnie z Instytutem Lotnictwa w Warszawie, firmami Flytronic Sp. z o.o. i AM Technologies, Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi, Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi oraz Wojskową Akademią Techniczną.
Back to Top