Opracowanie graficzne elementów promocyjnych oraz wystawy projektów, wykonanych przez studentów Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Visual identity for the exhibition of products designed by the students from Academy of Fine Arts in Warsaw 
for the State Entographical Museum in Warsaw.
Exhibition design: Daniel Zieliński
Back to Top