Bezzałogowy pojazd ratowniczo-pożarniczy Florian, przeznaczony do akcji rozpoznawczo-operacyjnych. 
Projekt realizowany przez INNO+NPD dla WB Electronics we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Prototyp wykonany przez firmę Hydromega. Obecnie trwają prace nad integracją komponentów elektroniki, umożliwiających zdalne sterowanie pojazdem, realizowanie funkcji obserwacyjnych oraz zadań specjalnych.
Projekt powstał dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).


The unmanned recconnaisance-operating ground vehicle [UGV] Florian, serving for emergency purposes.
The pro
ject is being developed by INNO+NPD for WB Electronics, in cooperation with the Military University
of Technology in Warsaw. The existing prototype has been built by Hydromega. In current phase of the project the design team works on integrating the electronic equipment, providing remote control of the machine
to perform recconnaisance, deliver data and other special tasks. The project is supported by the National Centre for Research and Development.

2014, Maciek Sobczak & Michał Stefanowski (INNO+NPD)


Projekt „Dofinansowanie i wdrożenie systemu bezzałogowego pojazdu ratowniczego” dofinansowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy zawartej 4.06.2012 pomiędzy WB Electronics S.A. i NCBiR.
Back to Top