Znak oraz podstawowe elementy wizerunku marki FLUXUS Trade — nowego przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją elementów wyposażenia wnętrz, na rynkach wschodnim oraz zachodnim. Główna idea oparta została na wizualizacji zróżnicowanych nitek (połączeń pomiędzy różnymi rynkami, różnymi odbiorcami i różnymi produktami), zręcznie poprowadzonych aż po krawędź papieru.

Logo and small brand design for FLUXUS Trade — a new company that distributes various products for interior design, both on western and eastern markets. The main idea was based on differentiated links (showing connections between different markets, different customers and different product), smartly cut with paper bleed.Back to Top