Infokiosk IB190.

designed together with Paweł Balcerzak, Bartosz Dobrowolski, Przemysław Siemiński, 
Wawrzyniec Skoczylas & Michał Stefanowski for Infobox,

Back to Top