System informacji wizualnej dla Sanktuarium Jezuitów im. św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61. Projekt obejmował koncepcję wzorniczą oraz projekty graficzne nośników informacji zewnętrznych (kierunkujących ze strzałkami i miejscowych) oraz wewnętrznych. Obszary podlegające opracowaniu to wnętrza budynku Sanktuarium (kościoła), Domu Parafialnego oraz ich otoczenie (z wyłączeniem budynku Kolegium Jezuitów).

Wayfinding system for St. Andrew Bobola Sanctuary of Jesuits order at Rakowiecka street, Warsaw. The design included both product and graphic design for external signage (directions, description of significant places) and internal information. The system can be find in the sanctuary building, the church hall and the closest surroundings (excluding the Jesuit Collegium).
Autor/Author: Maciek Sobczak, koordynacja projektu i produkcja: SIGNSYSTEM, 2023
Fonty / fonts used: Raleway (Google Fonts), piktogramy / pictograms: Informative (Linotype) & self drawn.Dziękuję! / Thank You!
Back to Top