Bezzałogowy pojazd rozpoznawczy, zaprojektowany dla  WB Electronics S.A.. Nagrodzony Złotym Medalem podczas Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2009 w Brukseli.

Unmanned Ground Vehicle "Lewiatan" for WB Electronics S.A..
Awarded Gold Medal of the World Fairs INNOVA in Brussels, 2009.


designed together with Bartosz Dobrowolski, Michał Stefanowski (INNO+NPD).
Back to Top