Niektóre z logotypów zaprojektowanych w latach 2010–2020. Jedne zostały wdrożone, ale duża część była wysyłana na otwarte konkursy projektowe, więc wybrano gorsze koncepcje.
Some of the logos designed in 2010–2020. Many of them are implemented, but others were submitted to public, open design competitions, so much worse solutions are selected.
Back to Top