Identyfikacja graficzna projektu realizowanego przez Pratt Institute (Nowy Jork) oraz Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie, przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza. Podczas wymiany studenci przygotowali rozwiązania dla przestrzeni publicznej, wspierające social networking. W projekcie użyto własnoręcznie opracowane litery: Bitzer.
Graphic identity of the project led by Pratt Institute in New York and Academy of Fine Arts (the Faculty of Design) in Warsaw, powered by the Adam Mickiewicz Institute. The focus of this project was with regard to the exchange of ideas and opportunities for public landscape, promoting social networking. The design utilizes my recent typeface: Bitzer.
Back to Top