Projekt wykonany na konkurs Teatru Wielkiego — Opery Narodowej OperaLab.
Celem konkursu było stworzenie koncepcji mobilnego pawilonu, który pozwoliłby projektowi OperaLab na szereg artystycznych i intelektualnych aktywności w wybranych miejskich lokalizacjach. Począwszy od aranżacji wystaw, poprzez filmowe projekcje, prezentacje baletowe i operowe, po koncerty i realizację paneli dyskusyjnych.
Wskazane funkcjonalności mobilnego pawilonu zakładały jego modułową strukturę, łatwą w transporcie i aranżacji zarówno w otwartej przestrzeni miejskiej, jak i we wnętrzu, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni Teatru Wielkiego — Opery Narodowej.
Jednocześnie przy uwzględnieniu technicznych aspektów, podstawową kwestią była forma pawilonu. W myśl założeń miała to być struktura o silnym wyrazie, operująca mocnym znakiem, która w twórczy sposób odniesie się do tożsamości miejsca. Koszt produkcji nie powinien przekroczyć PLN 200,000 (€ 50,000).

An approach to the competition organized by Teatr Wielki – Opera Narodowa in Warsaw and BMW, in 2012–13:
The aim of the competition was the selection and realisation of the concept of a mobile pavilion, allowing the OperaLab Project to perform a number of artistic and intellectual activities — from exhibition presentations, through film screenings, ballet and opera presentations, to concerts and discussion panels. The form of the pavilion should communicate the innovative character of the project, amalgamating many artistic disciplines and carry the identity of Teatr Wielki – Opera Narodowa and BMW, creating a dialogue with the urban space.
According to the assumptions of the competition for the design of a mobile exhibition pavilion, constituting the core of the activity of OperaLab the pavilion should be built from renewable materials and its structure should be flexible and easy to assemble and dismantle. An important aspect of the project is a creative reference to the architectural identity of Teatr Wielki – Opera Narodowa and its interpretation using modern forms of expression and the idea of innovative mobility — the identity core of the BMW brand. The mobile pavilion should consist of modules, so that it can be easily adapted both in an open urban space and indoors, with particular emphasis put on the space of Teatr Wielki – Opera Narodowa.
The structure of the pavilion should be based on easy transformation, allowing a wide range of activities, including exhibitions, organisation of meetings, film screenings or the organisation of intimate shows.
The production cost should not exceed PLN 200,000 (€ 50,000).

Authors (architecture&design): Maria Górska & Maciek Sobczak | 3D modelling & rendering: Piotr Hołod & Maciek Sobczak
Back to Top