Projekt informacji wizualnej zaprojektowanej na potrzeby konferencji Rhinoforum 2016 (http://rhinoforum.pl/en), która odbyła się w warszawskim hotelu Soundgarden w grudniu 2016 r. Aksonometryczny rzut obu pięter przestrzeni umożliwia wstępne zorientowanie się w jej układzie i szybkie zlokalizowanie wszystkich istotnych miejsc. Dodatkowe rzuty poszczególnych pięter pokazują szczegółowy układ stoisk wystawienniczych oraz sal konferencyjnych. Na planach uwzględnione są ciągi komunikacyjne, prowadzące do hotelowego parkingu oraz pokoi — wraz z zaznaczeniem schodów i wind.
Projekt uzupełniony jest o zestaw wizualnie spójnych piktogramów, stworzonych specjalnie dla wydarzenia. Niebieska kolorystyka map przywołuje skojarzenia ze stratosferą i odnosi się do „kosmicznej” tematyki ilustracji autorstwa Rafała Olbińskiego, stanowiącej motyw przewodni konferencji.


Wayfinding solution designed for ”Rhinoforum” 2016 Conference (http://rhinoforum.pl/en). 3-dimensional drawings show the general layout of Soungarden Hotel, where the conference took place. There are also extra 2D drawings of every single floor, including the exhibition area. The design utilizes few bespoke pictograms, crafted especially for this particular event. Colours are inspired by an illustration drawn by Rafał Olbiński, which was the graphical theme of the Conference.
2016, Maciek Sobczak & Michał Stefanowski (INNO+NPD)
Back to Top