Identyfikacja wizualna dla restauracji »Stoczek 1929«, w Białowieży.
Brand identity for »Stoczek 1929« — a restaurant in Białowieża, Poland. 
Designed together with INNO+NPD

Back to Top