Kompleksowy projekt wewnętrznego i zewnętrznego systemu informacji dla Zamku Królewskiego w Warszawie, wraz z towarzyszącymi mu drukowanymi informatorami.
The complex indoor and outdoor information system for the Royal Castle in Warsaw, supported by a set of printed guides.

designed together with Paweł Balcerzak, Bartosz Dobrowolski, Wawrzyniec Skoczylas, Michał Stefanowski (INNO+NPD), 2008–2014
Back to Top