Projekt konkursowy na nowy wizerunek Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Celem koncepcji było podkreślenie naturalnych cech książek i papieru, tj.: bliskości środowisku naturalnemu, ekologii, surowości tekstur oraz faktur, a także pewnego rodzaju ponadczasowości. Projekt nienagrodzony,  niewdrożony.
A competition entry for the rebranding of the Warsaw Public Library. The aim of this design was to expose the significant features of books and paper such as: naturalness, ecology, raw textures and its everlasting characteristic. No prize awarded. Not implemented.
Back to Top