Wizualizacja danych wykonana dla Zamku Cieszyn z okazji 10-lecia działalności. Zadanie polegało na selekcji, analizie i interpretacji wybranych informacji. Projekt zrealizowany zrealizowany został we współpracy z Bartkiem Witańskim, podczas warsztatów prowadzonych przez: dr Marcel Benčík, dr hab. Tomasz Bierkowski, dr Justyna Kucharczyk, oraz dr hab. Jacek Mrowczyk. 2015.

Infographics designed for Zamek Cieszyn for its 10th anniversary. The aim of the task was to select, analyze and to interpret specified information. The project was developed in cooperation with Bartek Witański, during workshop led by: dr Marcel Benčík, dr hab. Tomasz Bierkowski, dr Justyna Kucharczyk, oraz dr hab. Jacek Mrowczyk. 2015.
Back to Top